Дополнителна Терапија

Терапија

Не постојат податоци за интеракции на Varumin® со хемотерапијата или со други онколошки третмани. Комбинираната терапија е вообичаено пожелна, затоа што третманот на канцер мора да биде агресивен, со цел што побрзо да се прекине пролиферацијата на малигните клетки и оштетувањето на ткивата.

Varumin® е традицонален хербален лек кој може да доведе до зголемена ефикасност на третманот кога се користи со хемотерапија. Дури, забележано е и дека вообичаените несакани ефекти кои настануваат во стандардната хемотерапија, може да бидат избегнати.

  • За помалку од 1 час после земањето на првата доза од Varumin®, веќе има забележливи ефекти.

  • После првиот месец од користењето на Varumin®, постојат случаи каде веќе не постои потреба од радијациска терапија, заради повлекувањето на болеста.

  • Производителот на Varumin® советува брз и навремен почеток со терапијата со Varumin®, заради постигнување најдобри резултати.

woman with laptop
overlay_image Play Video
X