Идентификация на продукта

Varumin® кутия

Varumin® е в кутия, съдържаща две тъмни бутилки, нарименувани Varumin® 1 и Varumin® 2.

Varumin® 1 е стъклена бутилка с 50 мл обем, и е запечатана с бяла капачка.
Varumin® 2 е стъклена бутилка с 200 мл обем, и е запечатана с бяла капачка.
И двата препарата имат етикети с изброени съставки, партиден №, срок на годност и дата на прозводство.

Името на производителя е IEG INTER-EVROGENEKS 2434 Ново село, Р. Македония.

Всяка кутия съдържа листовка с инструкции за приложение.

Вкусът на Varumin® трябва да бъде горчив.
Моля, незабавно сигнализиране при съмнения за фалшифициране на Varumin®!

Не забравяйте, че ако цената на Varumin® е прекалено ниска, то вероятно препарата е фалшифициран.

Какво е фалшиво лекарство?

Фалшив лекарствен продукт е този, който е бил преднамерено, нерегламентирано и с цел измама произведен. Този продукт може да бъде с подвеждащи пациентите данни върху опаковката. Например посочващи друг дистрибутор. Това може да изглежда нормално за пациентите, но да се продава от несъществуваща в регистрите компания. Такива продукти в много от случаите нямат активна съставка и са с опасни за здравето на пациентите примеси.

Какви рискове крият фалшивите лекарства?

Един от най- големите рискове на фалшифите лекарства е, че пациентите не могат да очакват положителни резултати при приема им. От друга страна продуктът може да съдържа твърде много активни съставки (да не съдържа активни съставки) или други потенциално опасни замърсители, които биха могли да бъдат вредни за пациентите.
X