Полезни документи и връзки
Притежаваме разрешение за препарата Varumin ® за продажба и употреба като билковo лекарствo в Република Македония, издадено от Министерството на здравеопазването

Вижте разрешението
Разрешение за продажба на препарата Varumin ® в Швеция

Вижте разрешението
Разрешение за продажба на препарата Varumin ® в България

Вижте разрешението
Разрешение за продажба на препарата Varumin ® в Азербайджан

Вижте разрешението
Доклад от Катедра по предклинична и клинична фармакология и токсикология Медицински Факултет - Скопие, Република Македония

Вижте доклада 1 (английски език)
Вижте доклада 2 (английски език)
Сертификат за защитена търговска марка и рецептура на препарата Varumin ®, издаден от Института за защита на индустриалната собственост в Македония

Вижте разрешението
Международна промишлена защита на Varumin®

Вижте разрешението
Разрешение издадено от Министерството на здравеопазването на Република Македония, което позволява на "Inter-Evrogeneks" производство и пакетиране на течни лекарствени форми

Вижте разрешението (английски език)
GMP Сертификат

Вижте сертификата (английски език)
ISO Сертификат

Вижте сертификата
X