Клинички испитувања

Светски познат хербален лек за подобрување на општата состојба на организмот, особено корисен за третман на тумори

Клиничко испитување на тераписката ефикасност, подносливост и безбедност на перорални раствори Варумин 1 и 2 (Интер-Еврогенекс) во комбиниран третман со поливитамино – антиоксидативна терапија кај биолошки (PCR) докажана HPV инфекција од високо ризичен тип со или без биопсиски докажан CIN I

Гинеколошко-Акушерска Клиника, Водњанска бб,
Универзитет Св.Кирил и Методиј, Скопје, Македонија

погледај го PDF документот

Варумин® е новата надеж за сите болни од SCLEROSIS MULTIPLEX (мултипла склероза).

Една мала, но сепак значајна студија која заврши неодамна откри дека имуномодулаторното дејство на Варумин® делува особено поволно врз оваа болест.

Интер-еврогенекс продолжува со промоција на првиот производ кој успеа наполно да го елиминира присуството на сите знаци карактеристични за MS.

погледај го PDF документот

Називот на студијата е: Клиничко испитување на тераписката ефикасност, подносливост и безбедност на Varumin® кај пациентки со молекуларно биолошки (PCR) докажана HPV инфекција од високо ризичен тип со или без биопсиски докажан CIN. До сега, резултатите ги потврдуваат очекувањата.

погледај го PDF документот

Овој прв статистички пресек е почеток на бран кој ќе даде научна потврда за сите индикации кои му се препишуваат на Варумин® во текот на сите овие години. Терапијата со Варумин® ќе биде терапија од избор во сите состојби кои се карактеризираат со нарушен имунитет.

погледај го PDF документот

Експертски извештај: Што кажува експертот Проф. D-r. sci. Сибин Илиќ за Varumin®?

X