Representation office - Skopje

Cell: 00 389 70 259 222 (24 hours)

Тел: 00 389 2 3215 800 (пон.-пет. 08-16ч.)

Тел: 00 389 2 3215 801 (пон.-пет. 08-16ч.)

Adress: str. Nikola Vapcarov no.20/7, 1000 Skopje

E-Пошта: varumin@t.mk

Фабрика Интер-Еврогенекс – Ново Село, Струмица

Моб: 00 389 70 291 735

Тел: 00 389 34 355 334

Adress: str. Goce Delchev no. 12 - 2434 Novo Selo, Strumica

GROUP INTERNATIONAL D.O.O.
Branko Radicevica 3, 22305 Stari Banovci

Контакт и продажба:
GROUP INTERNATIONAL D.O.O. – PJ ZDRAVA HRANA – GROUP
Banovci Dunav, Dositeja Obradovica 17

Tel: +381 22 2348 064 08:00 – 15:00
Tel: +381 22 2340 100 08:00 – 15:00
Mob: +381 63 302 397 non-stop
Mob: +381 63 302 398 non-stop
Mob: +381 63 302 393 non-stop

e-mail: office@group-international.net
e-mail: varumin.co.rs@gmail.com
e-mail: kontakt@varumin.co.rs 

IEG PHARM S.R.O.
Mikulášska 25,
81101 Bratislava, Slovakia

Mob: +436646370262

E-mail: iegpharmsk@gmail.com

E-mail: iegpharm@yahoo.com
www.iegpharm.eu

www.iegstore.sk

Proof Medical

Barbaros Mahallesi, 34746 Ataşehir/İstanbul
Teл: +90 (216) 99 99 273
E-mail: info@proofmedical.com
www.proofmedical.com

Аптеки

АПТЕКА МЕДЕОНФАРМ БУЛВАР – ПОДГОРИЦА

АПТЕКА МЕДЕНОФАРМ МАСЛИНЕ – ПОДГОРИЦА

АПТЕКА ХЕЛП КОНИК – ПОДГОРИЦА

АПТЕКА ХЕЛП СПЛЕНДИД – БЕЧИЧИ

АПТЕКА ХЕЛП – ТИВАТ

FARMONT MP DOO

Kosic bb

81410 Danilovgrad, Crna Gora

Office: +382 20 663 065

Sales: +382 20 663 067

www.farmont.me

e-mail: office@farmont.me

e-mail: verica.ivanovska@farmont.me

IEG PHARM S.R.O.
Mikulášska 25,
81101 Bratislava, Slovakia

Mob: +421 948 611 019
Mob: +421 949 390 065
Mob: +43 664 6370262
E-mail: iegpharmsk@gmail.com
E-mail: varumin.austria@gmail.com
E-mail: iegpharm@yahoo.com
www.iegpharm.eu

www.iegstore.sk

Игор Костадиноски

E-mail: varumin.austria@gmail.com

Tel: +43 664 6370262

Аптека ВАРУФАРМ

Адреса: Ул. Водњанска 18/1/1
Tel: 00 389 2 3177 922 (monday -saturday 08:00 – 21:00)
Mob: 00 389 71 345 363 (monday -saturday 08:00 – 21:00)
Mob: +389 70 259 222 (non-stop)

Varumin Medic doo
Istocno Sarajevo , Ul. Spasovdanska Br. 17

Mob: 00 387 65 873 308 – Goran Vishnic
Tel: 00 387 57 490 405
Tel: 00 387 65 521 742

E-mail: varuminmedic@gmail.com
Varumin Sarajevo

IEG PHARM S.R.O.
Mikulášska 25,
81101 Bratislava, Slovakia

Mob: +421 948 611 019
Mob: +421 949 390 065
E-mail: iegpharmsk@gmail.com
E-mail: iegpharm@yahoo.com
www.iegpharm.eu

www.iegstore.sk

IEG PHARM S.R.O.
Mikulášska 25,
81101 Bratislava, Slovakia

Mob: +421 948 611 019
Mob: +421 949 390 065
Mob: +43 664 6370262
E-mail: iegpharmsk@gmail.com
E-mail: varumin.austria@gmail.com
E-mail: iegpharm@yahoo.com
www.iegpharm.eu

www.iegstore.sk

IEG PHARM S.R.O.
Mikulášska 25,
81101 Bratislava, Slovakia

Mob: +421 948 611 019
Mob: +421 949 390 065
E-mail: iegpharmsk@gmail.com
E-mail: iegpharm@yahoo.com
www.iegpharm.eu 
www.iegstore.sk

IEG PHARM LLC
190 Skye Rd
Highland Heights, OH-44143
e-mail: store@iegstore.com
e-mail: ieg.pharm.llc@gmail.com
web: www.iegstore.com

IEG PHARM S.R.O.
Mikulášska 25,
81101 Bratislava, Slovakia

Mob: +421 948 611 019
Mob: +421 949 390 065
Mob: +43 664 6370262
E-mail: iegpharmsk@gmail.com
E-mail: varumin.austria@gmail.com
E-mail: iegpharm@yahoo.com
www.iegpharm.eu

www.iegstore.sk

Qatar Medical Services Company

W.L.L. Office No 5, Al Andalus
Comercial Complex, C-Ring Road
Doha, Qatar, P. Box 37851

Teл: 00 974 55 73 00 23

Факс: 00 974 55 73 00 23

E-Пошта: qatarmedicalservices@gmail.com

Australia

MG VARUMIN Australia Pty LTD

Unit 3, 4 Ernest AV Chipping Norton

2170 NSW, Australia

+61 409 782 522 – Gordana

Mail: mgvarumin@gmail.com
www.varuminfsaustralia.com/

Australia

VARUMIN HERBAL Australia Pty Ltd

Unit 6, 14 Frank Oliveri Drive, Chipping Norton

2170 NSW, Australia

+61 488 108 999 – Marija

Mail: info@varumin-herbal.com

www.varumin-herbal.com

SC MK SMART COPMANY SRL
Sat. peris, Strada Pelicanului, nr. 19, Ilfov, Romania

Tel: 076 4 350 124
Tel: +4 031 005 0998
E-mail:: contact@varumin.com.ro
www.varumin.com.ro/

IEG PHARM S.R.O.
Mikulášska 25,
81101 Bratislava, Slovakia

Mob: +421 948 611 019
Mob: +421 949 390 065
Mob: +43 664 6370262
E-mail: iegpharmsk@gmail.com
E-mail: varumin.austria@gmail.com
E-mail: iegpharm@yahoo.com
www.iegpharm.eu

www.iegstore.sk

Contact
Tel: 00 389 70 259 222 – Македонија
Mob: +421 944 333 629
Mob: +421 949 390 065
Mob: +43 664 6370 262
E-mail: varumin@t.mk
E-mail: iegpharmsk@gmail.com
E-mail: iegpharm@yahoo.com
E-mail: varumin.austria@gmail.com

INTEGRATED SYSTEMS MANAGEMENT POLICY

Oваа политика има за цел на јасен и недвосмислен начин да укаже на определеноста на компанијата ИНТЕР-ЕВРОГЕНЕКС ДОО, континуирано да го спроведува и унапредува своето работење во склад со барањата на меѓународните стандарди: ISO 9001:2015 (систем за менаџирање на квалитет), ISO 14001:2015 систем за менаџирање со околината и ISO 22000:2018 систем за производство на додатоци на исхрана (во форма на чаеви, таблети и раствори), производство на ѓубрива – биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата.

Високата посветеност на исполнувањето на барањата на овие стандарди, поставување на цели кои се во согласност со нив и учество на сите вработени во нивното исполнување, допринесува работење на компанијата да резултира со производи и услуги кои се во согласност со барањата на нашите корисници и сите заинтересирани страни, како интерни така и екстерни, во опкружување кое се карактеризира со високо ниво на безбедност на производите, што заедно ја сочинуваат базата од која произлегуваат стратешките цели на нашата компанија.

Тежнееме во сите аспекти на нашата работа да пристапиме систематски и во неа да ги интегрираме следните принципи:

  • Со понуда на квалитетни производи и услуги да постигнеме висок степен на задоволство на сите заинтересирани страни, исполнувајќи ги нивните барања.
  • Работиме согласно со важечките закони и регулатива како и со внатрешните барања на компанијата.
  • Континуирано го подобруваме системот за управување со квалитет за да обезбедиме здравствено исправни и квалитетни производи применувајќи ги принципите на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 22000:2018
  • Се залагаме за здрава животна средина и намалување на загадувањето, преку намалување на потрошувачката на енергија и вода, рационална употреба на ресурсите и подобрување на методите за управување со отпадот.
  • Овозможување на поволни услови за учење, континуирано надоградување и усовршување на знаењето и стручните способности на сите вработени.
  • Поттикнување на тимска работа со цел поставените задачи да се извршуваат на што е можно поефективен начин.
  • Планирање на сите работни процеси и внесување на постојани подобрувања (со мерење и анализа на перформансите да се обезбедат податоци кои се неопходни за измени и подобрување на процесот).
  • Партнерски однос со доставувачите и корисниците преку зајакнување на довербата и соработката.

 

Оваа политика е одобрена од страна на највисокото раководство на компанијата ИНТЕР-ЕВРОГЕНЕКС ДОО и обезбедува рамка за понатамошно поставување на релевантни цели на компанијата.