Клинички испитувања

Светски познат хербален лек за подобрување на општата состојба на организмот, особено корисен за третман на тумори.

Клиничко испитување на тераписката ефикасност, подносливост и безбедност на перорални раствори Варумин 1 и 2 (Интер-Еврогенекс) во комбиниран третман со поливитамино – антиоксидативна терапија кај биолошки (PCR) докажана HPV инфекција од високо ризичен тип со или без биопсиски докажан CIN I

Гинеколошко-Акушерска Клиника, Водњанска бб,
Универзитет Св.Кирил и Методиј, Скопје, Македонија

Варумин® е новата надеж за сите болни од SCLEROSIS MULTIPLEX (мултипла склероза).

Една мала, но сепак значајна студија која заврши неодамна откри дека имуномодулаторното дејство на Варумин® делува особено поволно врз оваа болест.
Интер-еврогенекс продолжува со промоција на првиот производ кој успеа наполно да го елиминира присуството на сите знаци карактеристични за MS.

Експертски извештај од Проф. Др. Спец. Сибин Илиќ - Специјалист по онкологија и гинекологија

Овој прв статистички пресек е почеток на бран кој ќе даде научна потврда за сите индикации кои му се препишуваат на Варумин® во текот на сите овие години. Терапијата со Варумин® ќе биде терапија од избор во сите состојби кои се карактеризираат со нарушен имунитет.