Varumin

VARUMİN®

Geleneksel bitkisel ilaç

Varumin, vücudun genel durumunu, yorgunluğu, azaltılmış direnç, çeşitli akut, kronik ve malign hastalıkların standart tedavisinde adjuvan tedavi, malign hastalıklarda sitostatik tedavinin yan etkilerini hafifletmek için kullanılan bir geleneksel bitkisel ilaçtır. Aynı zamanda malign hastalıklar için konvansiyonel sitostatik tedavi ile yararlı bir kombinasyondur ve bağışıklığın azaldığı diğer tüm durumlarda kullanılır (Anemi, HPV Enfeksiyonları, Multipl skleroz).

Varumin 1

Oral kullanım için çözüm 50 ml

 

İÇERİĞİ

100 ml çözüm aşağıdakileri içerir:

- Bitkisel ilaçların sulu ekstrakt* (98.70 g)

- Kuru Aloe ekstrakt (0.30 g)

- Propolis (0,80 g)

 

*100 ml sulu ekstrakt aşağıdakilerden hazırlanır:

- Visci Herba (ökse otu bitki) (1,00 g)

- Aqua purificata (100 ml)

Varumin 2

Oral kullanım için çözüm 200 ml

İÇERİĞİ

100 ml çözüm aşağıdakileri içerir:

- Bitkisel ilaçların sulu ekstrakt* (99,00 g)

- Kuru Aloe ekstrakt (0,80 g)

 

*100 ml sulu ekstrakt aşağıdakilerden hazırlanır:

- Inulae Radix (andız otu kökü) (1,60 g)

- Visci Herba (ökse otu bitki) (1,20 g)

- Cornus Cortex (kızılcık kabuğu) (0,60 g)

- Calendulae Flos (kadife çiçeği) (1,0 g)

- Millefolii Herba (civanperçemi bitki) (0,40 g)

- Cynodon Rhizoma (çoban değneği rizomları) (1,50 g)

- Hyperici Herba (kantaron bitki) (1,40 g)

- Aqua purificata (100 ml)

 

Varumin-product-foto

Tamamlayici terapi

Şimdiye kadar Varumin'in, malign hastalıklar için standart tedavinin kabulünü kolaylaştırdığı ve ayrıca kanser hücrelerine karşı bağımsız davrandığı sonucuna varılabilir. Vücudun direncini arttırır, böylece vücudun bağışıklık tepkisini uyarır. Varumin kullanımıyla, hasarlı dokuların hızlı bir şekilde yenilenmesi ve hastanın tamamen iyileşmesi beklenebilir. Varumin kullanımı sonrasında bugüne kadar herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

Varumin Nedir?

Varumin, oral olarak kullanılan, kombinasyon halinde kullanılan iki Varumin 1 ve Varumin 2 formülasyonundan oluşan bir bitkisel ilaçtır. Propolis,Nergis Çiçeği,Civan Perçemi ve Andız otu gibi birçok bitkinin sulu ekstraktıdır. Varumin içerikleri çok çeşitli farmakodinamik aktiviteye sahiptir. Bu içerikler geleneksel, homeopatik ve bilimsel tıpta kullanılır. Önemli farmakodinamik etkiler şunlardır: Sitotoksik, immünostimülatör, detoksitive edici, antienflamatuvar, antimikrobiyal, idrar söktürücü, antidepresan ve laksati.., Bu nedenle, düşük bağışıklık ve zayıf genel durum ile karakterize çeşitli hastalıklar için standart tedaviye ek olarak kullanılabilir.

 

Çok sayıda çalışma ve bireysel vakalar Varumin'in antikanser etkisini göstermiştir. Varumin'in Papilloma virüsüne (HPV) karşı etkisinin klinik bir denemesi ve bunun yanı sıra başka benzer çalışmalar yapılmıştır.

 

Şimdiye kadar Varumin'in, malign hastalıklar için standart tedavinin kabulünü kolaylaştırdığı ve ayrıca kanser hücrelerine karşı bağımsız davrandığı sonucuna varılabilir. Vücudun direncini arttırır, böylece vücudun bağışıklık tepkisini uyarır. Varumin kullanımıyla, hasarlı dokuların hızlı bir şekilde yenilenmesi ve hastanın tamamen iyileşmesi beklenebilir. Varumin kullanımı sonrasında bugüne kadar herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

Etkileşimler

Yan etkileri:

 

Karın ağrısı ve spazmı, aloe içeren preparatların ilk kullanımından sonra bile ortaya çıkabilir. Laksatiflerin kronik kullanımı (örneğin aloe ekstrakt) elektrolit dengesizliğine (hipokalemi ve hipokalsemi), metabolik asidoz, malabsorpsiyon, kilo kaybı, albuminüri ve hematüriye neden olabilir. Aloe ekstraktları uzun süre kullanıldıktan sonra yaşlı hastalarda zayıflık ve ortostatik hipotansiyon beklenebilir. Varumin kullanımı sonrasında bugüne kadar herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

Etkileşimler:

Kardiyak glikozitleri ve antiaritmik ilaçlarla aloe preparatlarının uzun süreli kullanımı potasyum kaybına neden olabilir ve kardiyak glikozitler ve antiaritmik ilaçların etkisini artırabilir. Tiazid diüretikler ve kortikosteroidler ile aloe preparatlarının paralel kullanımı, potasyum eksikliği olasılığını artırır. Ökse otu içeren ilaçlar, kalp glikozitlerinin, hipotansif ve hipertansif ilaçların, antidepresanların ve antikoagülanların etkisini artırabilir. Selektif serotonin geri alım inhibitörleri (örneğin sertralin) kullanan hastalar, kantaron preparasyonlarından serotonin seviyelerinin arttığını rapor etmişlerdir. Ayrıca, kantaron, reçetesiz antihistaminikler, oral kontraseptifler, amprenavir, bazı antiretroviral ilaçlar, antiepileptikler, kalsiyum kanal blokerleri, siklosporin, bazı kemoterapiler, makrolid antibiyotikler ve bazı antifungal ilaçlar gibi birlikte kullanılan bazı ilaçların aktivitesini azaltabilir.

Önlemler

Varumin kullanılmamalıdır:

 • Ürünün bileşenlerinden herhangi birine aşırı duyarlı olan kişiler;
 • Bağırsak tıkanıklığı olan kişiler;
 • Mevcut inflamatuar bağırsak hastalığı olan kişiler (Crohn hastalığı, ülseratif kolit);
 • Bilinmeyen nedenlerle apandisit ve karın ağrısı olan kişiler;
 • Hamilelik ve emzirme döneminde;
 • aloe preparatlarının güvenliği nedeniyle 10 yaşından küçük çocuklar;
 • Hipertiroidizm olan insanlar.

 

Aloe içeren preparatların uzun süreli kullanımı aşağıdakilere neden olabilir:

 • Egzama reaksiyonları olan ve dermatit ile ortaya çıkan aşırı duyarlılık reaksiyonları;
 • Elektrolit kaybı (özellikle potasyum), bağırsak hareketliliğinin inhibisyonu ve kardiyoaktif ilaç aktivitesinin güçlendirilmesi;
 • Gastrointestinal bozukluklar, kardiyak aritmi ve nefropati (nadir durumlarda);
 • Albüminüri ve hematüri.

 

Parahidroksibenzoatların ürtikere veya kontakt dermatit gibi gecikmiş reaksiyonlara neden olduğu bilinmektedir. Nadiren ürtiker ve bronkospazm ile alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu tür bir alerjik reaksiyon durumunda, ürünün kullanımı derhal durdurulmalıdır.

Yasal durum:

Bitkisel ilaçtır.Sadece eczaneden reçetesiz olarak tedarik edilebilinir.

Doz ve kullanım

Kullanım:

Varumin, vücudun genel durumunu iyileştirir..Vücudun direncini arttırmak , çeşitli akut, kronik ve malign hastalıkların standart tedavisi, anemi, düşük bağışıklık ve kötü genel durumla karakterize edilen diğer tüm durumlar için kullanılabilir.

 

Dozaj ve uygulama şekli:

Varumin, aşağıdaki şemaya göre oral kullanım içindir:

Tedavinin başlangıcı

Tedavi Varumin 1 ile başlar: Varumin 1'in (50 ml) tüm içeriği yemeklerden 1 saat önce içilir.

Tedaviye devam

Varumin 1'i aldıktan 6 saat sonra Varumin 2'yi almaya başlayın.

Varumin 2, yemeklerden 1 saat önce bir çorba kaşığı ile günde 4 kez alınır.

Paketleme ve depolama

Ambalaj:

Varumin 1 – 50 ml'lik cam şişe, oral kullanım için çözümü.

Varumin 2 – 250 ml'lik cam şişe, oral kullanım için çözümü.

 

Depolama:

Işıktan korunmuş, 25°C'ye kadar sıcaklıkta saklanmalıdır.

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

 

Raf ömrü:

Üretim tarihinden itibaren 36 ay.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır.

Кlinik çalışmalar

Klinik muayene sonuçları

Varumin® ile Deneyimler

Başarı hikayelerimizle gurur duyuyoruz.