Третман со Варумин®

Varumin® е традиционален хербален лек наменет за перорална апликација, кој се состои …
Повеќе

Дополнителна Терапија

Комбинираната терапија е вообичаено пожелна, затоа што третманот на канцер …
Повеќе

Клинички испитувања

Клиничко испитување на тераписката ефикасност, подносливост и …
Повеќе

Идентификација на производот

Varumin® пакувањето содржи две темно обоени шишенца. Varumin® 1 има волумен …
Повеќе
X